קיצור שולחן ערוך עם פסקי אדמו"ר הזקן ומנהגי חב"ד - גדול

 
70.00 ₪
מק"ט 1049


שיתוף:

קיצור שולחן ערוך הינו ספר המסכם את ההלכות הנהוגות בזמן הזה בקצרה, וחובר על ידי הגאון רבי שלמה גאנצפריד, מגדולי חכמי הונגריה.

באופן כללי הספר מתבסס על הספר 'חיי אדם' של רבי אברהם גנצינגר, אך מוזכרים בו שנים מפסקיו של אדמו"ר הזקן בשמו, והוא חולק עליהם.