קונטרס ענינה של תורת החסידות

 
10.00 ₪
מק"ט 4454


שיתוף:

קונטרס עניינה של תורת החסידות כולל קטע משיחת י"ט כסלו תשכ"ו, בו מבאר הרבי מלך המשיח בארוכה את עניינה וחידושה של תורת החסידות, ובייחוד את עניינה של חסידות חב"ד.

הקונטרס נחשב קונטרס יסוד בחסידות חב"ד; המתחילים ללמוד את תורת חב"ד לומדים ראשית כל - בדרך כלל - את הקונטרס.

הקונטרס פותח בכמה ביאורים על מהותה של החסידות; הוא ממשיך לבאר את עניינה של החסידות כחיות, וכן את עניין נשמת מלך המשיח - יחידה כללית; בהמשך הוא מבאר את עניין מודה אני על-פי פשט, רמז, דרש וסוד, ומאריך לבאר את החיות שהוסיפה החסידות בכל חלק בתורה, בכל פירוש, ואת איחודם על ידי החסידות.

לסיום הוא מבאר את גדול פעולת החסידות על הנפש האלוקית ועל הנפש הבהמית; ואת מעלת הפצת המעיינות - שעל ידי ההפצה מתגלה עניין המעיינות.