צוואת הריב"ש

 
45.00 ₪
מק"ט 1346


שיתוף:

צוואת הריב"ש הוא ספר המכיל ליקוט מאמרות הבעל שם טוב.

הספר מכיל "צוואת הנהגות ישרות ועצמות גדולות ונפלאות לעבודת הבורא בתורה ובתפלה ובשאר מדות מקדוש ה' אשר כמוהו לא היה מימות הראשונים חד משמי שמיא נח"ת" (מתוך דף השער).

שלא כמשתמע משם הספר, הספר לא נכתב על ידי הבעל שם טוב עצמו, אלא הוא ליקוט מאמרותיו שנכתבו על ידי תלמידו רבי ישעיה מיאנוב.

אדמו"ר הזקן בספר התניא (אגרת הקודש סימן כ"ה) אומר על הספר: "שבאמת אינה צוואתו [כלל], ולא ציוה כלל לפני פטירתו, רק הם לקוטי אמרותיו הטהורות שלקטו לקוט בתר לקוטי ולא ידעו לכוין הלשון על מתכונתו, אך המכוון הוא אמת לאמיתו".

הספר מובא בספרי רבותינו נשיאינו פעמים בודדות בלבד. משנת ה'תש"כ החל הרבי לבאר ספר זה.

הספר הודפס לראשונה בשנת תקנ"ד.