ענינו של משיח

 
61.00 ₪
מק"ט 132


שיתוף:

ענינו של משיח הוא ספר מקיף המסביר את "ענינו של משיח" בכלל, ואת תהליך הגאולה והתגלות משיח בדורנו, כמו כן הספר דן בתפקיד המוטל בזמן הזה לעורר את הניצוץ משיח הקיים בכל יהודי. הספר כתוב בלשון קלה וברורה אך מעמיקה.

הספר יצא לאור בשנת ה'תשע"ו על ידי הרב שלום דובער וולף ובחסות את"ה העולמי וארגון התאחדות החסידים. 

בשיחת הדבר מלכות של שבת פרשת חיי שרה ה'תשנ"ב כותב הרבי שמשימת דורנו היא להכין את העולם לקבל פני משיח צדקנו, וזאת אמר הרבי: "על ידי שהוא מסביר את ענינו של משיח, כמבואר בתורה שבכתב ובתורה שבעל פה, באופן המתקבל אצל כל אחד ואחד לפי שכלו והבנתו, כולל במיוחד - על ידי לימוד עניני משיח וגאולה, ובפרט באופן של חכמה בינה ודעת".

ספר זה לקח על עצמו את המטרה הנעלית ועוסק במידה רבה להסביר את ענינו של משיח, בספר מוגדש מחד כל שיחות הרבי בנושא, ומאידך "באופן המתקבל" - באופן ברור לכל יהודי ויהודי.

בכתיבת הספר נעשה דגש מיוחד לראות את התמונה השלימה בכל שיחות הרבי מכיון שכל נושא בגאולה מופיע בשיחות רבות "תורה מגילות מגילות נתנה" ולכן קשה לכל אחד לראות את התמונה השלימה של תורת הגאולה בשיחות הרבי.

במבוא לספר מדגיש המחבר אשר "נעשה נסיון לחבר את ה"מגילות מגילות" למגילה אחת שלימה, לסדר כל ענין על מקומו ובהקשרו המתאים, כך שמתוך כל הביאורים תעלה שיטה סדורה אחידה ועקבית של תורה הגאולה.