ספר התולדות - אדמו"ר מהר"ש

אזל מהמלאי
 
29.00 ₪
מק"ט Shlita4180


שיתוף:

ספר התולדות על הרבי המהר"ש הוא ליקוט מתוך שיחותיו, רשימותיו ומכתביו של האדמו"ר הריי"צ שבהם מדובר אודות תולדות חייו ופעולותיו של אדמו"ר המהר"ש.

הספר נערך על ידי הרבי בשנת תש"ז. במהלך שהיית הרבי בפריז באביב תש"ז חקר הרבי אצל חסידים אודות פרטים שונים בחיי אדמו"ר מהר"ש, ככל הנראה לקראת השלמת הכנת הספר לדפוס.

בסופו נדפסה רשימת מאמרי הרבי המהר"ש.

ר' שמואל קרקובסקי לקח על עצמו את הוצאת הדפסת הספר, והרבי כתב לו "גודל זכות פרסום הספר הנ"ל בוודאי אין צריך ביאור למר ולדכוותי'".

בהוצאה זו מופיע התואר שליט"א על הרבי.