ספר המנהגים

 
23.00 ₪
מק"ט 3101

ספר המנהגים הוא ספר המלקט דיני ומנהגי חב"ד מכתבי רבותינו נשיאנו או ממה שהורו בעל-פה - בעיקר אלו שיש בהם משום חידוש.

חלק גדול מהמנהגים שנדפסו בספר זה - כבר נדפסו קודם במקומות שונים, אך ספר זה היוה המקום הראשון המקבצם יחד.

פסקי אדמו"ר הזקן בשו"ע שלו או בסידור שחיבר לא נכנסו בספר זה, אלא אם כן יש שינוי בין המנהג לבין הכתוב שם.

המנהגים לוקטו וסודרו על פי הוראת הרבי, על ידי הרב מנחם זאב גרינגלס והרב יהודה לייב גרונר.