ספר החקירה - דרך אמונה

 
65.00 ₪
מק"ט 4657


שיתוף:

ספר החקירה (נקרא גם 'דרך אמונה') הינו ספר העוסק בשאלות יסודיות בעניני אמונה, שנכתב על ידי אדמו"ר הצמח צדק לקראת אסיפת הרבנים תר"ג.

בשנת תר"ג התקיימה בפטרבורג אסיפת רבנים במהלכה ניסו המשכילים להכריח את היהדות החרדית להכניס תיקונים ושינויים בדת ישראל. הספר נכתב בצורה של מענה על שאלות מסוג מסויים, בסגנון השאלות והקנטורים שהיו נוהגים להציג באותה תקופה הנציגים של תנועת ההשכלה.

הקדמת הספר נכתבה על ידי הרבי, ובה מפורט תולדותיו ומבנה הספר.

הספר כולל 'עשרה מופתים על חידוש העולם', ומובאות בו הוכחות שכליות על חידוש העולם ובריאתו על ידי הקדוש ברוך הוא, ושלילת דעת הטועים בזה ומדמים שהעולם נברא מעצמו. בגוף הספר מביא מספרי בעלי החקירה הידועים, כגון הכוזרי, הרמב"ם, והסמ"ג, ודן בדבריהם.

הצמח צדק בחר לחתום את ספרו במשפט: "הרי נתבארו גם לפי קט שכלי עשרה מופתים על חידוש העולם, ועם כל זה - העיקר היא האמונה הפשוטה. ועיקר חיזוק האמונה הוא על ידי עסק התורה, שהתורה נקראת אמת והוא מקור האמונה".