סט תולדות לוי יצחק - 3 כרכים

 
130.00 ₪
מק"ט 3153


שיתוף:

הסדרה תולדות לוי יצחק היא שלושה ספרים שנתחבר ועל ידי הסופר הרב נפתלי צבי גוטליב, על אביו של הרבי, רבי לוי יצחק שניאורסון.

בשנת תשל"ז יצאה לראשונה המהדורה הראשונה שתיעדה את סיפור חייו של רבי לוי יצחק. ייחודה של הסדרה שכמעט כולה נכתב מעדויות מכלי ראשון; מיומן הרבנית, ומהחסידים הרב יעקב יוסף רסקין ובניו, שהיו לימינו באלמא אטא, וכן מזיכרונותיו של הרב ברוך שיפרין, ועוד.

הרב גוטליב לא הסתפק במסע ספרותי בעקבותיו של רבי לוי יצחק, והוא החליט לנסוע בעצמו גם למקומות בהם שהה הצדיק והותיר שם את חותמו, בעיקר בערי רבנותו יקטרינוסלב (דנייפרופטרובסק, כיום) ועד למקום גלותו בצ'יאלי ואלמא-אטא, שם מנוחתו כבוד. בעקבות מאמציו אף קיבל חלק מתיקי החקירה של רבי לוי יצחק מידיהם של ראשי הק.ג.ב. בדנייפרופטרובסק, תיקים ששפכו אור חדש על פרשת מאסרו המופלאה...

הספר זכה לחביבות מיוחדת אצל הרבי, באומרו כי "גרם נחת רוח רב".