סט ספר הערכים - חב"ד, 7 כרכים

אזל מהמלאי
 
385.00 ₪
מק"ט 3158


שיתוף:

ספר הערכים - חב"ד היא שמה של סדרת אנציקלופדיה תורנית לתורת חסידות חב"ד על פי כתבי אדמו"רי חב"ד הנערכת על ידי הרב יואל כהן והרב שלום חריטונוב.

בשנת תשי"ד הועלתה ההצעה להתחיל בפרוייקט שירכז בצורה אנציקלופדית ערכים מתורת החסידות בצורה בהירה וימומן מכספי השילומים. מי שעמד בקשר עם ועדת השילומים היה מר שז"ר שביקר אצל הרבי פעמיים בתקופה זו.

המלאכה הוטלה על ר' יואל כהן, אליו צורף ר' שלום דובער ליפסקר להם סייע גם הרב אייזיק שווי ויחד הם החלו במלאכת הליקוט והעריכה.

הרבי ראה חשיבות רבה בעריכת האנציקלופדיה, ואף הבהיר במכתב לרב שלמה יוסף זוין את נחיצותה:

שמה של האינצקלופדיה הוא ספר הערכים חב"ד - 'אנציקלופדיה' בשפה תורנית, וסגנון עריכתה שונה מאנציקלופדיה רגילה בכך שהערכים כתובים שם בצורה מלאה ויסודית ובשפה תלמודית. זאת בנוסף לסגנון העמוק של הדברים הנכתבים בחסידות ובקבלה, כך שהסדרה היא סדרת לימוד וההעמקה ולא סדרת ההעשרה וקריאה. הערכים כוללים גם ערכים נדחים כך שלאחר שמונה כרכים אוחזים רק בערך "אחד".

ייחודיותה של הסדרה היא בריכוז החומר הקשור לביאורים שנתבארו על ידי אדמור"י וגדולי חסידי חב"ד בדורות הקודמים בחסידות ובקבלה למקום אחד תוך עריכת החומר והפיכתו למקשה אחת ובשפה אחידה. רוב חומר המקור מפוזר במקומות שונים כך שעל הלומד על מנת להגיע לבקיאות והבנה נכונה בנושא מסויים, להקיף חומר רב, ומטרת הסדרה היא לאפשר ללומד להקיף תוך זמן קצר חומר רב בצורה קצרה ומתומצתת. בד בבד, הצליחו עורכי הסדרה לשמר את עומק הדברים ולא לפשטם לרמה רדודה.

העורך הרב כהן נמנע להכניס את ההערות שלו לתוך גוף הספר, כך שהספר עצמו מורכב מחומר המקורות בלבד. אולם, בסוף הספר בחלק המילואים כותב הרב כהן את הערותיו וחידושיו שלו.

ספר הערכים אינו ספר קריאה או סיכום, זהו ספר עיוני עד למאוד, "מקצועי", ודורש למידה. כפי שכתב הרבי במכתבו לעורך האנציקלופדיה התלמודית רבי שלמה יוסף זווין: "... פשוט שלא היתה מטרת ספר זה להגיש תורת החסידות באופן פופולארי, כרגיל הסגנון בזה עתה, כי אם להקל על לימוד תורת החסידות בנקודה עקרית, על ידי ריכוז הענינים המפוזרים בכמה וכמה ספרים ומאמרים, ביחד. ועוד וגם זה עיקר, בהוספת הציונים ומראה מקומות, שבסגנון דמבשרי אחזה ראיתי עד כמה נוגע הענין כדי להבין ענין בחסידות על בוריו, על כל פנים במדה האפשרית תוך הזמן שמקדשים אותו ללימוד תורת החסידות..".