סט סידור עם דא"ח - 2 כרכים

 
156.00 ₪
מק"ט 3593


שיתוף:

סדר תפילות מכל השנה עם פירוש המילות על פי דא"ח (מכונה בקיצור: סידור עם דא"ח), הוא סידור שנדפס לראשונה על ידי אדמו"ר האמצעי, הכולל את סידור אדמו"ר הזקן בתוספת מאמרי חסידות ("דא"ח") שנאמרו על ידי אדמו"ר הזקן בסדר התפילה והמועדים.

הספר הוא מהספרים הראשונים שנדפסו בתורת חב"ד.

הסידור נחלק לשערים על סדר הסידור. בחלק הראשון באים עשרה שערים, ובחלק השני באים ששה עשר שערים (כדלהלן). בחלק מהשערים יש מדורי משנה, כגון בשער התפלה יש מדור לשחרית. בכל שער ומדור באים כמה דרושים:

חלק ראשון: ציצית, תפילין, תפלה, קריאת שמע, נפילת אפים, תלמוד תורה, נטילת ידים, ברכת המזון, דרושים לחתונה, מילה.

חלק שני: כוונת המקוה, שבת, ראש חדש, מועדים, אלול,ראש השנה, תקיעות, יום הכפורים, סוכות, לולב, סוכות, חנוכה,פורים, חג המצות, ל"ג בעומר, שבועות, הוצאות הספר.

ספר זה הוא החיבור הראשון של מאמרי אדמו"ר הזקן שהדפיס בנו אדמו"ר האמצעי לאחר הסתלקות אביו, בשנת תקע"ו, בקאפוסט. בספר נדפסו נוסח התפילה לפי תקנת רבינו הזקן, כשלצידו מאמרי חסידות שלו המבארים את נוסחאות התפילה וענינים השייכים למצוות ולמועדים הנזכרים בסידור. ברוב ההוצאות נדפס נוסח התפילה באמצע הדף וסביבו המאמרים.

בשנת תשכ"ה הודפסה בהוראת הרבי מהדורה מתוקנת של ספר זה עם מפתחות, הערות ומראי מקומות.

בשנת תשע"ט הסידור הודפס מחדש בשני חלקים, באותיות מרובעות ובתוספת הערות וציונים.