ספר המאמרים אדמו"ר הרש"ב - סט, 30 חלקים

 
1,720.00 ₪
מק"ט 4523


שיתוף:

ספר המאמרים - אדמו"ר הרש"ב הינה סדרת ספרים המכילה את אלפי המאמרים, דא"ח, אותם אמר כ"ק אדמו"ר הרש"ב במהלך שנות נשיאותו, מהשנים תרמ"ג-פר"ת.

סט זה כולל 30 כרכים מתוך 31 (תרע"ב חלק א' חסר):

תרמ"ג-תרמ"ד, תרמ"ה, תרמ"ו-תר"ן, תרנ"א, תרנ"ב-תרנ"ג, תרנ"ד, תרנ"ה-תרנ"ו, תרנ"ז, תרנ"ח, תרנ"ח-הגהות לד"ה פתח אליהו, תרנ"ט, תר"ס-ס"א-ס"ב, תרס"ג חלק א', תרס"ג חלק ב', תרס"ד, תרס"ה, תרס"ח, תרס"ט, עט"ר, תרע"א, תער"ב חלק א' (אזל), תער"ב חלק ב', תער"ב חלק ג', תרע"ב חלק ד', תרע"ב חלק ה', תרע"ב-תרע"ו, עזר"ת, תרע"ח, עטר"ת, תר"פ.

חלק מהספרים יצאו לאור בגדלים שונים.