סט ליקוטי לוי יצחק, 5 כרכים

 
221.00 ₪
מק"ט 280


שיתוף:

ליקוטי לוי יצחק הינו ליקוט של תורת רבי לוי יצחק שניאורסון, אביו של הרבי, שכתב במסירות נפש ובתת-תנאים במשך שנות גלותו בעיירה צ'יאלי בקזחסטאן.

בסיס תורתו של ר' לוי יצחק בליקוט זה כמו בסדרת ספריו "תורת לוי יצחק", מתבסס בעיקר על תורת הקבלה בה העמיק כל ימי חייו.

בואה של אשתו הרבנית חנה למקום גלותו צ'יאלי, הצליחה להקל את סאת צרותיו וסבלו. הרבנית תרמה תרומה תורנית יקרת-ערך ויצרה במו ידיה דיו מצמחים וגם השיגה נייר בכדי שיתאפשר לבעלה לכתוב את חידושי תורתו הנפלאים בשולי הגליון של הספרים המעטים שהיו עימו.

בהתוועדות ו' תשרי תשמ"ו (יום היארצייט שלה) אמר הרבי: ".. למרות כל הקשיים וריבוי הדאגות בחיי היום-יום, לקחה על עצמה בעלת ה"יארצייט" דאגה נוספת - כיצד לאפשר פרסום תורתו של אאמו"ר (אביו של הרבי - רבי לוי יצחק) באופן שרבים מישראל יוכלו להגות בביאורי הענינים דפנימיות התורה על פי חסידות חב"ד, וכל זה בכדי לקרב את הגאולה האמיתית והשלימה על ידי משיח צדקנו, התלויה בהפצת המעיינות חוצה!..."

לאחר הסתלקותו של ר' לוי יצחק, הצליחה אשתו הרבנית חנה לצאת מברית המועצות. לפני זה הפקידה את אוצרות הכתבים בידיהם של אנשים נאמנים במוסקבה.

במהלך השנים נרתמו כמה חסידים להבאת תכריכי כתבי היד של ר' לוי יצחק, ובשיתוף עם יהודים שומרי תורה ומצוות שנסעו לברית המועצות נעשה מבצע הירואי ומסוכן להצלת הכתבים. תחת אפם של בלשי הק. ג. ב הועבר תכריך כתבי היד מרשות היהודי הנאמן שהופקד על שמירתם לידי שגרירות ישראל, שמיהרה לשלוח בדואר דיפלומטי את הכתבים למשרד החוץ בירושלים. לאחר כמה ימים הגיעו הכתבים לידי אדמו"ר שליט"א.

צוות נבחר של חסידים התיישב לערוך את הכתבים לספרים, כשהרבי מפקח באופן אישי על העריכה והסידור של הספרים.