סט כתר שם טוב המבואר – 2 כרכים

 
136.00 ₪
מק"ט 32720


שיתוף:

ביאור מלא ומקיף המשולב בתוך הלשון המקורית ומאיר את כוונת הדברים.

בשולי הגיליון באו מראי-מקומות וציונים רבים לדברי חז"ל ולספרי החסידות, יחד עם הרחבת הביאור בעת הצורך. מדור מיוחד נוסף 'מקורות ושינויי נוסחאות', בו מופיעה השוואה לספרי תלמידי הבעש"ט מהם נלקחו סימני הספר.