סט הרמב"ם השלם - 6 כרכים

אזל מהמלאי
 
300.00 ₪
מק"ט 1782


שיתוף:

מטרת הסדרה היא להביא מראי מקומות ומקורות לכל מה שנכתב בדברי הרמב"ם, את שיטות שאר הראשונים בכל הלכה, אילו מהפוסקים חולקים על הרמב"ם ואלו מסכים לדבריו. דרכם של הראשונים בהבנת סוגיות הגמרא השייכות להלכה זו, ומתוך זה הבנת שיטת הרמב"ם ודיוק לשונו. ההלכה למעשה בספרי הפוסקים (מתוך שולחן ערוך המחבר, שולחן ערוך הרב, משנה ברורה וגדולי הפוסקים שאחריהם), הדיונים שישנם בראשונים ובאחרונים בכל הלכה, וחידושי הרבי המפוזרים בספרי תורתו.

כמו כך בא ביאור בתוך לשון הרמב"ם עצמו (באותיות מיוחדות), בכדי להקל על הלומד להבין את ההלכה לעומקה ובאופן הנכון.

על עריכת הספרים עבד הרב שלום דב וולפא יחד עם קבוצת אברכים נבחרים, מתוך כולל "זכרון יהוסף". אחר כך הצטרפו עוד תלמידי חכמים מוכשרים מירושלים, בני ברק, ביתר-עלית ועוד.