מסע ברדיטשוב

 
42.00 ₪
מק"ט 4153


שיתוף:

סיפור ה'מסע' – שנערך בין החודשים טבת-סיוון תק"ע – נלקט ונצרף מעשרות עדויות ותיאורי עובדות, שלוקטו לתמונה שלימה על-ידי הרה"ת ר' יהושע מונדשיין ע"ה, המגולל ומתאר את פרטי ה'מסע', בתוספת תיאורי רקע היסטוריים הקשורים להנהגתו בקודש של אדמו"ר הזקן בתקופה זו, אשר יש להם שייכות למהלך ה'מסע' ופרטי ההתרחשויות.

אגב כך נחשפת מסכת מיוחדת של הנהגה ושל יחסי קירבה מחד גיסא, לצד חילוקי דיעות מאידך גיסא, עם כמה וכמה מ'אבות החסידות', מהם הרבנים הקדושים: רבי אברהם מקאליסק, רבי לוי יצחק מברדיטשוב, ה'שפאלער זיידע', רבי ברוך ממז'יבוז', רבי נחמן מברסלב ואף עם הרה"ק רבי ישראל מרוז'ין בשחר ילדותו.

בין פרקי הספר משולבים ומפורטים כמה וכמה גופי תורה ומחשבה בשיטתו של אדמו"ר הזקן – בענייני הגות, תקנות והנהגה – שיש להם קשר ישיר לתקופת 'מסע ברדיטשוב'.