מיום ליום - לוח ילקוטי יומי (אנגלית)

 
52.00 ₪
מק"ט 4510


שיתוף:

הילקוט יומי שלפנינו הופיע בשעתו בשני כרכים, כלוחות שנה לשנים ה'תש"ג-ה'תש"ד, אך ברור שהאוסף הייחודי של פסוקים מתוך התורה, נביאים וכתובים, דברים חז"ל מתוך המשנה והגמרא והמדרשים, ההלכה והמנהגים, כמו גם דברי חיזוק להתנהגות נאותה - כוחם יפה לכל השנים.

המעיין בלוח רואה בעליל כי למעשה הרבי מגיש בפנינו בצורה קצרה ותמציתית את עיקרי ויסודות היהדות. כמעט כל שבוע נבחרו פסוק או שניים מהפרשה שחשוב במיוחד לכל ילד לדעת ולהכיר; הלכות בסיסידות במצוות היום ובסדרי התפילה במעגל השנה; פסוקים, קצעי מדרש וכדומה, שהמשותף לכולם הוא שהם מותאמים גם לילדים חסרי רקע קודם ביהדות ומתאפיינים בהיותם הבסיס והיסודות של החיים היהודיים.

ומאחר והחביבות והיוקר של הלוח הם העובדה שזה התוכן שנבחר ונערך על ידי הרבי בעצמו, מובן כי גם במקור באנגלית שלגבי הרבי מודה למזכירו הרב ניסן מינדל ע"ה על חלקו במלאכה, וגם בתרגום לעברית שנעשה לצורך מהדורה זו, הדברים באו בדיוק כפי שנערכו ויצאו לאור על ידי הרבי בשעתו, ללא תוספת וללא גירעון.