מגיד דבריו ליעקב

 
72.00 ₪
מק"ט 1347


שיתוף:

הספר מגיד דבריו ליעקב - לקוטי אמרים מכיל "אמרי נועם וצוף דבר מתק שפתיו ישמרו דעת ותורה יבקשו מפיהו פה קדוש יאמר אמרות טהורות טהור גברא בגבורה של תורה אור תורתו של רבי" (מעמוד השער). והוא תורות שאמר המגיד ממעזריטש כפי שנרשמו על ידי תלמידיו ונערך על ידי תלמידו ושאר-בשרו הרב שלמה פלאם - המגיד מלויצק "מכמה כתבים מכמה כותבים והעיקר מועתק מכתיבת יד... מוהר"ר זאב וואלף מק"ק הראדנא".

נדפס לראשונה בקארעץ בשנת תקמ"א ופעם נוספת בשנת תקמ"ד, בתוספת "לקוטים חדשים" מהרב המחבר. בהדפסה בברדיטשוב (תקס"ח) ישנה הסכמה מהרה"ק ר' לוי יצחק מברדיטשוב.

על פי הוראת הרבי, הדפיסו קה"ת בשנת תשל"ג, את הספר בהוצאה חדשה עם הוספות בעריכת הרב יהודה לייב גרונר והרב אהרן חיטריק. הוצאה זו נדפסה שוב בשנים לאחר מכן (תש"מ, תשס"ג, תשס"ה).

בשנת תש"ע נערך הספר מחדש על ידי הרב עמנואל שחט על פי הוראת הרבי אליו להתעסק בההדרת ספרי הבעש"ט והמגיד, ובעזרת הרב אהרן לייב ראסקין.