מאמר "באתי לגני" מבואר - נדב כהן

 
42.00 ₪
מק"ט 1932


שיתוף:

באתי לגני אחותי כלה - פסוק זה משיר השירים, הפותח את מאמרו הראשון של הרבי מלך המשיח, עם עלותו לכס הנשיאות, הפך לסלוגן שגור בעגה החב"דית של דור השביעי. במילים אלו, קשר הרבי את תפקידו ומטרתו של דור זה - להביא את השכינה אל ה"גן", אותו הגן שבו היא שרתה מתחילה.

בספר זה קובצו יחד מאמרו של הרבי הריי"צ מי' שבט תש"י "באתי לגני" ומאמריו של הרבי מהשנים תשי"א-תשט"ו המבארים ומעמיקים את מאמרו של הרבי הקודם.

בסגנון מיוחד הונגשו אל הקורא כל אותם המושגים והמונחים, המהווים את קווי היסוד ואבני הדרך בעבודת דורנו, הדור השביעי, והובאו בשפה בהירה ופשוטה.

מאת המרצה הרב נדב כהן.