כתר שם טוב

 
72.00 ₪
מק"ט 1348


שיתוף:

הספר כתר שם טוב הינו ספר המלקט תורות שאמר הבעל שם טוב. הספר לא נכתב על ידי הבעל שם טוב אלא על ידי ר' אהרן הכהן. הספר הודפס לראשונה בשנת תקנ"ד ואחר כך פעמים נוספות במשך מאתיים השנים האחרונות.

בשנת תשל"ג הוציאה מערכת "אוצר החסידים", על פי הוראת הרבי, ההדרה ראשונה של הספר עם תיקונים והוספות על המהדורה המקורית ובשנת תשנ"ט הודפסה מהדורה נוספת. בשנת תשס"ד עמלה המערכת על סידור כל הספר מחדש; השלמות ותיקונים על פי המקורות מהם ליקט המחבר עצמו את כל הדרושים, ציוני המקורות ומראי המקומות בשולי הגיליונות, הוספת הערות, ציונים ומפתחות. כמו"כ נוספו בו ליקוט מספרירבותינו נשיאינו ותלמידיהם - עניינים השייכים למורנו הבעש"ט. בולטת ביניהם ההוספה של שבע התורות של הבעל שם טוב ששמע אדמו"ר הרש"ב בגן עדן, עם כל הסיפורים סביב מאורע זה.

מהדורא זו נקראה בשם כתר שם טוב השלם, והיא נסדרה ונערכה על ידי ר' יעקב עמנואל שוחט.