ימי 770 על חודשים תשרי-טבת

 
52.00 ₪
מק"ט Uvaratzta4100


שיתוף:

גליון בן כמה דפים, כמעט מחתרתי, נטול יופי חיצוני, כתוב בקיצור רב, לפעמים ברמזים ובשפה שרק באי 770 יעמדו על טיבה, כשהכותבים לא לא ייחשפו, או לפחות בזמן שהחוברות בעריכתם יצאו לאור עולם... הגליון יעבור מיד ליד, יחצה יבשות וימים ויגיע לכל פינה ברחבי הגלובוס, בדרך לא דרך.

זהו גליון 'בית חיינו', יומן מפורט מהנעשה בדל"ת אמותיו של הרבי, ב-770. הגליון הזה, בן עשרות השנים, החליף את צורתו ועורכיו כמעט מידי שנה, בדרך כלל על ידי ה'קבוצה' הישראלית שהגיעו ל-770 ללמוד במחיצת הרבי.

היומנים הללו, ברובם המכריע, מעולם לא פורסמו באופן רשמי, לא הגיעו לכדי אסופה בספרים של ממש - למעט השנים: תשמ"א, תשד"מ, תשמ"ח ותנש"א - ולא פורסמו בקרב אנ"ש והתמימים, למעט מהשבוע שבו יצאו לאור עולם.

בספר זה נעשה ניסיון ראשון ללקט את כל קטעי היומן מהחודשים תשרי-טבת, במשך עשרות השנים במחיצת הרבי ב-770.

בספר הזה ימצא הקורא שביבי שיחות לצד מפגשים עם הרבי הכוללים את כל גווני הקשת הרבנים, המדינית והפוליטית בעם ישראל, לצד פשוטי העם ואפילו - להבדיל - עם אלו שאינם בני ברית; הנהגות הרבי לצד סיפורים מדהימים, מאורעות מיוחדים, מרטיטים והיסטוריים שאירועי במרוצת השנים ב-770, ושלכותבים היומנים לדורותיהם היתה הזכות להיחשף אליהם ולזכות ולפרסמם ברבים.