חידושים וביאורים מרבותינו נשיאינו על מסכת קידושין

 
50.00 ₪
מק"ט 3206

חידושי רבותינו נשיאינו אדמו"רי חב"ד, על מסכת קידושין. חידושים עמוקים בנגלה לצד ביאורים בפנימיות התורה, על פי סדר הסוגיות.

בהוצאת מכון אהלי שם ליובאוויטש.

ספר חובה עבור תלמידי התמימים הלומדים מסכת קידושין.