הלכות בית הבחירה להרמב"ם עם חידושים וביאורים

 
68.00 ₪
מק"ט Vaad1336


שיתוף:

הספר חידושים וביאורים בהלכות בית הבחירה להרמב"ם, הוא ספר המלקט את תורת הרבי סביב הלכות הנוגעות לבניין בית המקדש המופיעות בספר 'היד החזקה' של הרמב"ם. ספר זה נערך על ידי הועד להפצת שיחות ונערך על ידי הרב אברהם ברוך פבזנר.

בשנת תשל"ו, יצא הרבי בקריאה ללמוד את עניני בית הבחירה בימי בין המצרים, על יסוד המופיע בחז"ל שהקב"ה אמר ליחזקאל הנביא שכאשר בני ישראל עוסקים בלימוד ההלכות, הוא מחשיב זאת כאילו הם עוסקים בבניין בית המקדש עצמו.

בעקבות כך, הרבי עצמו החל לבאר באופן עקבי ענינים שונים בהלכות בית הבחירה בספר הרמב"ם בשבועות של בין המצרים, ועם השנים התאסף חומר רב, ונוצר ביקוש מצד החסידים לספר שיכנס את כל השיחות למקום אחד ויקל על לימוד תורתו של הרבי ושיטתו בלימוד הלכות אלו.

המהדורה הראשונה של הספר יצאה לאור בשנת תשמ"ו בעריכת הרב אברהם ברוך פבזנר, ויצאה לאור על ידי הועד להפצת שיחות, כשכל השיחות שבספר תורגמו ללשון הקודש.

חידושו של הספר לא היה כל כך בחלק העוסק בפירוש ההלכות עצמם, הואיל ושיחות אלו כבר נערכו, הוגהו על ידי הרבי, ונדפסו בספר 'חידושים וביאורים בש"ס'. בספר זה נלקטו גם שיחות בהם מבאר הרבי את ההלכות על פי פנימיות התורה, ונוספו לו הפרקים הרלונטיים מספר הרמב"ם עליהם נסובים השיחות שבספר, וכן הפסוקים מנבואת יחזקאל אודות בנין בית המקדש השלישי ומסכת מדות.

בכ"ה אלול תש"נ יצאה לאור המהדורה השניה בה נוספו שיחות נוספות שנאמרו במהלך ארבע השנים שבין ההוצאה לאור הראשונה לשניה, כשגם מהדורה זו נערכה על ידי הרב פבזנר.