חוברת הגדה של פסח - מאירת עיניים

 
10.00 ₪
מק"ט 1969-2


שיתוף:

חוברת הגדה של פסח חדשנית, שתסדר לכם את שולחן ליל הסדר, בהוצאת מכון הלכה חב"ד.

לאחרי כל ההכנות לחג, ולימוד הלכותיו – פעמים, אשר כשמגיעים ל'ליל הסדר', מחמת המאמץ בהכנת החג וסידור צרכיו, מתקשים לזכור את פרטי ההנהגה הרצויה בלילה זה. לשם כך, מוגשת לפניכם 'הגדה של פסח' – מאירת עיניים, לנוחות מירבית על שולחן ליל הסדר.

בין קטעי ההגדה, נוספו הנחיות מעשיות המחויבות על פי ההלכה, וכן את ההנהגות שנמסרו מרבותינו נשיאנו. חלק מההוראות כבר נכתבו על ידי רבינו הזקן בעצמו. בהגדה זו נוספו ההנהגות שהתווספו במרוצת הדורות על פי הוראות רבותינו נשיאנו, ומנהגי הרבי.

וזאת למודעי, ההנחיות ההלכתיות בהגדה הובאו בקצרה למען ירוץ בו הקורא בליל הסדר עצמו, על מנת ללמוד את כל הלכות פסח כדבעי, הוצאנו לאור את הספר "הלכה למעשה - פסח".