תורה יבקשו מפיהו

 
52.00 ₪
מק"ט 3851


שיתוף:

ותורה יבקשו מפיהו הינו ספר העונה על שאלות ותמיהות אודות חב"ד, תורת החסידות והאמונה ברבי.

מאת הרב שלום דובער וולפא.

הספר עוסק בסוגיות מעניינות ומשמעותיות להולכים בדרכה של החסידות אשר שאל הרב מאיר מאזוז בהסכמתו לספר"עבד לעבדי ה'", כמו למשל הקפדה על טבילה במקווה בכל בוקר, אכילה לפני התפילה, מנהג חב"ד לא לאכול פת בסעודה שלישית, סידור תפילה נוסח האריז"ל, מנהג חב"ד לא לישון בסוכה, נבואה בזמן הזה, לימוד חסידות לתלמידים. האמונה החסידית שהרבי הוא מלך המשיח ועוד. כל השאלות מבוארות בארוכה ובתשובות מפורטות על הנושאים הנידונים בספר. הספר הינו חלקו השני של הספר "לקט שכחת הפאה" המבאר באריכות את דעתו של רבינו בנוגע לחשיבות לבישת פאה נוכרית-"שייטל".

בספר 318 עמודים.