הרמב"ם המבואר, מהדורת חיטריק - פורמט בינוני

 
65.00 ₪
מק"ט 4699


שיתוף:
מפעל 'הרמב"ם המבואר - מהדורת חיטריק' מנסה ללכת בדרכו של הרמב"ם ולהביא בפני הלומד את הפירושים והטעמים בדברי הרמב"ם – וזאת באופן שהוא הכי קרוב להבנה הפשוטה של הדברים.

מערכת 'הרמב"ם המבואר' משקיעה מאמץ רב למען לומדי הרמב"ם היומי שבדרך כלל אין להם את הזמן הנדרש כדי לחפש את ביאור ההלכות בספרים שונים וחברי המערכת ליקטו את הביאור מתוך עשרות רבות של ספרים ראשונים ואחרונים ועמלו ויגעו להגיש את הדברים לפני הלומדים בשפה ברורה ובהירה. כמו כן מופיעים בספר עשרות טבלאות ואיורים המקילות ומבהירות את ההלכות.

בנוסף לכך, הובאו הביאורים הנפלאים והמיוחדים של הרבי על הרמב"ם, כך שכל ביאור מדברי הרבי בלקוטי שיחות או בשאר מקומות מובאים בתמצית על אתר, ואף ביאורים שעל דרך החסידות מובאים בקצרה או לפחות בהפניה של מספר מילים.

המענה הפרשני של מפעל 'הרמב"ם המבואר' מבוסס על חמישה חלקים:
  • החלק הראשון והבסיסי הוא ביאור פשט דברי הרמב"ם – ביאור המשולב בלשונו.
  • החלק השני הוא הערות עיוניות קצרות, שמובאות בשוליים, ומרחיבות בעניינים שקשורים לפשט אך קצת יותר לעומק, על בסיס פרשניו של הרמב"ם.
  • החלק שלישי הוא תמצית ההלכה למעשה בהלכות שבהן דן הרמב"ם (ובמקום שיש חילוקי דעות – אזי מובא פירוט השיטות: הב"י, הרמ"א, אדה"ז וכו').
  • החלק הרביעי הוא מקורות – חלק זה מיועד עבור מי שלומד בעיון ומבקש להרחיב את מצודת עיונו למקורות הרמב"ם.
  • החלק החמישי מיועד בעיקר לאלו שבמקשים לקיים את הוראת ותקנת הרבי על דבר לימוד הרמב"ם היומי בשלימות – וזהו חלק הרחבות ועיונים, שבו לכל פרק מובאים כמה עיונים למדניים או הלכתיים שדנים בדברי הרמב"ם לעומת שיטות ראשונים אחרים באותה סוגיא, וכך ניתן לקיים בקשת הרמב"ם ללמוד על כל פנים הלכה אחת בעיון הראוי.

דבר נוסף הקובע ברכה לעצמו הוא מה שניתן לקרוא לו "ענף ההמחשה": אנשי מקצוע מיוחדים מומחים עובדים על הדמיות והמחשות בכל אותם המקומות שנדרשת המחשה ויזואלית לצד ההסבר הטקסטואלי, וכמו שאמרו חז"ל טוב מראה עיניים משמיעת אוזניים. מלאכה כבדה והשקעה עצומה מושקעים בזה, הן ביצירה והן בביקורת שכל המחשה תהיה מדויקת ונכונה לכל דקדוקיה.

צבע כריכה: בורדו/אדום