הרז"א

 
55.00 ₪
מק"ט 4761


שיתוף:
הרב שניאור זלמן אהרן שניאורסון, בנו הגדול של אדמו"ר מהר"ש מליובאוויטש, נודע בכינויו "רז"א" שניתן לו על-ידי זקנו הגדול, כ"ק אדמור הצמח צדק.

מעלות רבות הציג אדמו"ר הריי"צ בקווי אישיותו של דודו הרז"א: "בעל מדות טובות", "בעל זכרון גדול", "בעל חוש וכשרון [בכתיבה]", "מוכשר ובעל חושים גדול ובעל שפת חלקות יוצא דופן" ועוד. בנוסף למעלות אלו הודגשו רבות מידת צניעותו ותכונת ה'ביטול' שלו, אומץ לבו והאכפתיות שגילה לצרכי הזולת. תוכנות אלו הוצגו כקווי-אופי משלימים לאישיותו המזהירה ולכישרונותיו הברוכים.

למרות כל זת, מעט מזעיר היה ידוד עד כה אודות דברי ימי חייו. הדבר עורר את הרצון והצורך לנסות לשפוך מעט אור על דמותו רבת ההוד ועל מסכת חייו. הספר הנוכחי, פרי עמל של מחקר מעמיק שנמשך על פני זמן רב, מציג ניסיון ראשון להסרה חלקית של הלוט האופף את דמותו המסתורית ושופך אור על תחנות חייו השזורות בפרקים מרתקים וטרגיים.

למרבה הצער, לרז"א לא נותרו צאצאים. הספר מציב איפוא 'יד ושם' לזכרו של איש מעלה זה.