המזכיר - אנגלית, כרך ראשון

 
90.00 ₪
מק"ט 4755


שיתוף:

זכרונותיו הנדירים של המזכיר האישי, הרב יהודה לייב גרונר ע"ה, מתוך חדרו של הרבי. התרחשויות שמימיות בתוככי חדרו של הרבי, שיחות נדירות בין הרבי לבין מזכירו, דפים מאלפים של יומן כמוס מהקודש פנימה. והכל בשפה נהירה, מרתקת וקולחת. 

בתרגום מקצועי לאנגלית בעריכתו המשובחת של הרב אורי קפלון.

550 עמודים.

כרך ראשון.

*

מאז שנת תש"ט לא משה ידו של הרב יהודה לייב גרונר ע"ה מידו הקדושה של הרבי. לתפקידו, תחילה כעוזרו האישי של הרבי ומאוחר יותר למזכירו האישי הנאמן ואיש סודו, נבחר על ידי הרבי עצמו.

בקרבתו הגדולה לרבי היה הריל"ג עֵד ושותף למסכת סודות בשורה ארוכה של תחומים שהייתה ידועה אך ורק לו. במשך השנים חלק את סודותיו הכמוסים עם יומנו האישי. כמעט מדי יום ביומו ממלא היה שורות-שורות ביומנו בדברים שהתרחשו בתוככי ד' אמותיו הקדושות של הרבי, והיו נסתרים מעין רואים. מרבית ככל היומנים הללו, הנפרשים על פני עשרות שנים, לא נחשפו מעולם. רק לאחר פטירתו, בערב חג הפסח תש"פ, נחשפו האוצרות הללו בפני בני ביתו.

הספר הנוכחי, ראשון מתוך שלושה כרכים, מתבסס בחלקו הניכר על יומנים אלו ובד בבד פוסע על פני תחנות רבות המשמעותיות בתהלוכות חייו, באמצעות עריכה מחדש של הדברים שנשא הריל"ג במרוצת השנים, בעל-פה ובכתב, ושורה של ראיונות עם כל המי ומי שבאו עמו במגע – תוך השוואה וביסוס על מסמכי תיעוד רשמיים של התקופות הנסקרות.

הספר פותח צוהר ראשון, מרתק ועתיר גילויים אל בית חיינו מתוך האספקלריה המאירה בינות לכתלי 'גן עדן העליון'. דברים רבים מספור שבהם לא שיתף הרבי איש מלבד מזכירו הנאמן. סיפורי מופת שמימיים, קטעי שיח מבהילים, פרשיות עלומות ומסועפות, גילויי דעת ואמירות מופלאות בשלל נושאים.

נשיאותו בקודש של הרבי, ראש בני ישראל, מקבלת לראשונה זרקור חדש ורב עוצמה מזווית ראותו של האיש שבמשך עשרות שנים רצופות היה שם, בקודש פנימה.