המורה צבי - סיפור חייו של ר' צבי גרינולד

 
63.00 ₪
מק"ט 5028


שיתוף:

ספר חדש ורב ערך בשדה הספר החסידי והחינוכי: בראשית שנת תשע"ד הגיע מבית הכורך הספר "המורה צבי – סיפור חייו ופועלו של איש החינוך החב"די הרה"ח ר' מרדכי צבי גרינולד ע"ה".

כל חייו של החסיד הרב צבי גרינולד ז"ל, שנסתלק לבית עולמו לפני חמש וחצי שנים בג' אייר תשע"ח, היו קודש למען הזולת. וזאת הן בחינוך בני ישראל וקירובם לתורה ולחסידות, במסגרת תפקידו כמחנך עשרות שנים בבית הספר למלאכה, שם לימד תורה והשרה רוח חסידית בקרב התלמידים, הן בתפקידו כמרצה ומנחה במאות ערבי חב"ד, והן באירועים ציבוריים ובהתוועדויות שונות.

במשך שנים ארוכות הייתה דמותו של ר' צבי ניצבת ובולטת במאות "ערבי חב"ד", התוועדויות וכינוסים, והוא נטל חלק בראש בהפצת היהדות והחסידות כמרצה וכמנחה רב-השפעה.

בכל מקום הוא היה ר' צבי עומד ומנגיש את ערכי החסידות בלשון צחה ועשירה, ובתוכן עשיר לא פחות. עשרות אלפים הקשיבו לו במשך השנים, ותמיד ידע לרתק ולחבר אנשים אל התכנים שבפיו.

בשנה האחרונה יזמו בני משפחת גרינולד העניפה עריכת והוצאת לאור ספר מיוחד שיסקור ויקיף את פעלו הכביר של אביהם ז"ל. המלאכה הופקדה בידיו האמונות של הסופר החב"די הרב זושא וולף, אשר ערך והוציא לאור שורה ארוכה של ספרים בהיסטוריה החב"דית ובתיעוד חייהם של נכבדי החסידים.

לאחר מלאכה גדולה ומקיפה שארכה שנה תמימה, ראה בימים אלו בס"ד הספר "המורה צבי", בהוצאה מהודרת ומפוארת.

חמש עשרה פרקים מקיף הספר החדש, החל מתיאור בית אביו של הרב צבי, הרה"ח ר' שלמה גרינולד ז"ל, אשר לימד עשרות שנים בישיבה בלוד, ועד לימיו האחרונים. הספר רצוף בגילויים רבים, ובהם אגרות קודש המתפרסמות לראשונה, סיפורים רבים על הרבי, ועוד.

הפרקים המרכזיים בספר זה הנם הפרק "המורה צבי" העוסק בארבעים השנים בהם התמסר למלאכת החינוך בבית הספר למלאכה בכפר חב"ד, והפרק "רץ כצבי", העוסק בפעילותו המסורה עשרות שנים ב"ערבי חב"ד" ובאירועים רבים נוספים – נוגעים לכל מי שעוסק במלאכת החינוך וההדרכה ובמלאכת הקודש של קירוב לבבות לאבינו שבשמים.

במדור מיוחד בספר מופיעים רשימה של עשרות אמרות, ווארטים ופנינים תורניים מקוריים שהיו שגורים על לשונו של ר' צבי, ומזכה בתוכנם את הרבים.

מו"ל הספר, הרה"ח ר' שלמה גרינולד מקראון הייטס, נכדו של ר' צבי, אומר:
"אמנם הספר החדש "המורה צבי" מתאר בעיקר את דמותו של חסיד פרטי וראש משפחה, אולם אין ספק שיש בתוכנו עניין רב ביותר לכלל ציבור אנ"ש והתמימים שיחיו.

יש בפרקי הספר תוכן רב של הוראות והדרכות מהרבי באשר למלאכת החינוך ובאשר למלאכת הקירוב ליהדות, דרכי חינוך והדרכה ודרכי קירוב והשפעה כפי שהותוו על ידי אבינו ז"ל, סיפורים מפעימים על התמסרותו לחינוך ולהדרכה ולפעילות הקירוב. וכל העוסק בחינוך ובקירוב בוודאי ימצא בכל אלו עניין רב.

גם בשאר הפרקים, ימצא הקורא והמעיין, אברך חסידי, שליח ועוסק בצרכי ציבור באמונה, או "תמים" חב"די, עניין רב, בתיאור דמותו של חסיד מיוחד בדור השביעי המסור כולו לרבי, לצד שפע של רעיונות, "ווארטים" ואמרות תורניים ותוכן חסידי ערכי רב ערך".

הספר החדש מקיף כארבע מאות וחמישים עמודים, בצבע מלא, בליווי תמונות רבות ומסמכים אותנטיים, ובהדפסה משובחת.