המורה צבי - סיפור חייו של ר' צבי גרינולד

 
63.00 ₪
מק"ט 5028


שיתוף:

ספר חדש ורב ערך בשדה הספר החסידי והחינוכי: בראשית שנת תשע"ד הגיע מבית הכורך הספר "המורה צבי – סיפור חייו ופועלו של איש החינוך החב"די הרה"ח ר' מרדכי צבי גרינולד ע"ה".

כל חייו של החסיד הרב צבי גרינולד ז"ל, שנסתלק לבית עולמו לפני חמש וחצי שנים בג' אייר תשע"ח, היו קודש למען הזולת. זה הן בחינוך בני ישראל אוקירובים לתורה ולחסידות, תפקידו כמחנך, שנים מספר בבית הספר למלאכה לימד תורה והה רוח חסידית בקרב נותנים, הן בתפקידו כמרצה ומנחה במאות ערבי חב"ד, והן באירועים ציבוריים ובתוועדויות שונות.

במשך שנים ארוכות הייתה דמותו של ר' צבי ניצבת ובולטת במאות "ערבי חב"ד", התוועדויות וכינוסים, והוא נטל חלק בראש בהפצת היהדות והחסידות כמרצה וכמנחה רב-השפעה.

בכל מקום הוא היה ר' צבי עומד ומנגיש את ערכי החסידות בלשון צחה ועשירה, ובתוכן עשיר לא פחות. אלפים הקשיבו לו השנים, ותמיד ידע לרתק ולחבר אנשים אל התכנים שבפיו.

בשנה האחרונה יזמו בני משפחת גרינולד העניפה עריכת והוצאת לאור ספר מיוחד שיסקוור ויקיף את הפולו הכביר של אביהם ז"ל. המלאכה הופקדה בידיו האמונות של הסופר החב"די הרב זושא וולף, אשר ערך והוציא לאור שורה ארוכה של ספרים בהיסטוריה החב"דית ובתיעוד חייהם של נכבדי החסידים.

לאחר מלאכה גדולה ומקיפה שארכה שנה תמימה, ראה בימים. אלו בס"ד הספר "המורה צבי", בהוצאה מהודרת ומפוארת.

חמישה עשרה פרקים מקיף הספר החדש, החל מתיאור בית אביו של הרב צבי, הרה"ח ר' שלמה גרינולד ז"ל, אשר לימד מספר שנים בישיבה, ועד לימיו לאחר. הספר רצוף בגילויים רבים, ובהם אגרות קודש המתפרסמות לראשונה, סיפורים רבים על הרבי, ועוד.

הפרקים המרכזיים בספר זה העם הפרק "המורה צבי" העוסק בארבעים השנים בהם התמסר למלאכת החינוך בבית הספר למלאכה בכפר חב"ד, והפרק "רץ כצבי", העוסק בפעילותו המסורה מספר שנים ב"ערבי חב"ד" ובאירועים רבים נוספים – נוגעים לכל מי שעוסק במלאכת החינוך וההדרכה ובמלאכת הקודש של קירוב לבבות לאבינו שבשמים.

במדור מיוחד בספרים מופיעים רשימה של מספר אמרות, וורטים ופנינים תורניים מקוריים שהיו שגורים על לשונו של ר' צבי, ומזכה בתוכנם את הרבים.

מו"ל הספר, הרה"ח ר' שלמה גרינולד מקראון הייטס, נכדו של ר' צבי, אומר:
"אמנם הספר החדש "המורה צבי" מתאר בעיקר את דמותו של חסיד פרטי וראש , אולם אין ספק שיש בתוכנו עניין רב ביותר לכלל ציבור אנ"ש והתמימים שיחיו.

יש בפרקי הספר תוכן רב של הוראות והדרכות מהרבי באשר למלאכת החינוך ובאשר למלאכת הקירוב ליהדות, דרכי חינוך והדרכה ודרכי קירוב והשפעה כפי שהותוו על ידי אבינו ז"ל, סיפורים מפעימים על התמסרותו לחינוך ולהדרכה ולפעילות הקירוב. וכל העוסק בחינוך ובקירוב בוודאי ימצא בכל אלו עניין רב.

גם בשאר הפרקים, ימצא הקורא והמעיין, אב חסידי, שליח ועוסק בצרכי ציבור באמונה, או "תמים" חב"די, עניין רב, בתיאור דמותו של חסיד מיוחד בדור השביעי המסור כולו לרבי, לצד שפע של רעיונות, "וורטים" ואמרות תורניים ותוכן חסידי ערכי רב ערך".

הספר החדש מקיף כארבעה מאות וחמישים עמודים, בצבע מלא,בליווי תמונות רבות ומסמכים אותנטיים, ובהדפסה משובחת.