הליכות מנחם

 
58.00 ₪
מק"ט 5022


שיתוף:

החלק הראשון של "הליכות מנחם" מוקדש להנהגותיו בקודש של הרבי בענייני סדר היום מבוקר ועד ערב: ברכות השחר, ציצית, תפילין, תפילת שחרית, אמירת תהילים, מנחה וערבית, הנהגות כשליח ציבור, ועוד.

כידוע לכל מתבונן בהנהגותיו בקודש של כ"ק אדמו"ר, עד כמה כל מעשה ודיבור שלו היו מדודים, מדוייקים ומכוונים להפליא, כשהכל מיוסד על דקדוקי הלכה ומנהג על פי נגלה שבתורה ופנימיות התורה, בכל פרט ופרט, בבחינת "בכל דרכיה דעהו".

בספר החדש הושקעו מחשבה רבה ומאמצים גדולים על מנת שיצא מתחת חברי המערכת דבר שלם ומתוקן. חברי המערכת עמלו ללקט ולהביא את כל הנהגותיו הידועות של רבינו מכל הזמנים, גם בדברים לכאורה כפשוטים, ולצד זאת הובאו בספר גם הנהגות רבות שרבינו נהג בהן כאילו לעצמו, מבלי שעין הזולת תשזפם.

מלאכת מחשבת רבה הושקעה בסידור הדברים, באופן שיקל על הקורא להבין את הדברים לכל פרטיהם, דבר דבור על אופנו, בבירור ובבהירות.

חברי מערכת "הליכות מנחם" לא הסתפקו בהבאת הנהגות רבינו כהווייתן, אלא טרחו רבות לעטרן בטעמים ובמקורות. חלק ניכר מהטעמים והמקורות נלקטו מתוך דברי רבינו עצמו, וחלקם הגדול של הטעמים והמקורות נאספו על ידי חברי המערכת.

לשלימות העניין, צירפו חברי המערכת לספר שורת תמונות מהרבי שנבחרו בקפידה להמחשת כמה מהנהגות הקודש, דבר שבוודאי יביא תועלת רבה למעיינים.