היכל התשובה

 
55.00 ₪
מק"ט 3179


שיתוף:

הספר מרכז את דברי קודשו של הרבי - בענייני מצוות התשובה ואופן קיומה.

הרבי, הוא אשר הקים עולה של תשובה בדורנו "ורבים השיב מעוון" הן במישור המעשי כאשר כבר מתחילת נשיאותו הפיץ את רעיון היציאה אל המון העם, לכל יהודי באשר הוא, ולהשיבו אל צור מחצבתו ואל שורש נשמתו.

על עריכת הספר החדש עמד הגאון החסיד הרב יוסף יצחק הבלין, יו"ר מכון "היכל מנחם" ועורך סדרת ה"שערים" בתורת הרבי. לצדו עמל צוות עורכים בראשות הרב יהודה כהן.

ספר זה מצטרף לספרים הקודמים הידועים בשמם – ה"שערים" שנערכו והו"ל על ידי מכון "היכל מנחם" בעיה"ק ירושלים ת"ו

עד כה יצאו לאור הספרים: א. שמחה ובטחון בה'. ב. שערי צדקה. ג. שערי אמונה. ד. שערי גאולה (ב' חלקים). ה. שערי מילה ו. שערי המועדים (י"ב חלקים). ז. שערי תפילה ח. שערי אהבת ישראל. ט. שערי שמיטה. י. שערי ארץ ישראל. יא. שערי שידוכין ונישואין. יב. שערי שידוכין. יג. שערי חינוך. יד. היכל הנגינה. טו. שערי בר מצוה