דרכי החסידות - פרשיות

 
42.00 ₪
מק"ט 1296


שיתוף:

ליקוט ייחודי משיחותיו רשימותיו ומכתביו של כ"ק אדמו"ר הריי"צ, ובו פרקים בחיי חסידים הראשונים ובדרכי עבודת ה' לאור החסידות, מתובלים בסיפורים ובזיכרונות בסגנונו הייחודי של האדמו"ר הריי"צ הלוקח את הקורא למסע בדרכי ושבילי חצר ליובאוויטש.