דרכי החסידות - פרשיות

 
35.00 ₪
מק"ט 1296

ליקוט ייחודי משיחותיו רשימותיו ומכתביו של כ"ק אדמו"ר הריי"צ, ובו פרקים בחיי חסידים הראשונים ובדרכי עבודת ה' לאור החסידות, מתובלים בסיפורים ובזיכרונות בסגנונו הייחודי של האדמו"ר הריי"צ הלוקח את הקורא למסע בדרכי ושבילי חצר ליובאוויטש.