דרך מצותיך

 
62.00 ₪
מק"ט 995


שיתוף:

דרך מִצְוֹ‏תיך הנקרא בשם ספר טעמי המצות הוא ספר העוסק בטעמי המצוות על דרך החסידות, שכתב אדמו"ר הצמח צדק. הספר יצא לאור לראשונה בדפוס א. ע. ראבינאוויץ בפולטבה בשנת תרע"א (1911) וכיום יוצא לאור בהוצאת קה"ת.

הספר נחלק לשלושה חלקים: "טעמי המצוות", "שורש מצוות התפילה" ו"מאמרים והוספות".

"דרך מצותיך חלק שני" עוסק בפירושי מילים בתפילה ואין לו קשר לחלק הראשון. חלק זה יצא לראשונה בפולוטבה בשנת תרע"ב (1912).

החלק הראשון והעיקרי בספר, עוסק בביאור טעמי חלק מתרי"ג המצוות לאור תורת הקבלה ותורת החסידות. רובם של הביאורים מיוסדים על מאמרי אדמו"ר הזקן ונכתבו בשפה פשוטה המיועדת גם לחסרי ניסיון בלימוד החסידות.

ברוב ביאורי המצוות מציין המחבר בתחילת הביאור את מניין המצווה המבוארת, על פי מניין המצוות של ספר החינוך ובחלקם אף הוסיף את ביאור המצווה בדרך הפשט מספר החינוך ומספר המצוות לרמב"ם, לאחר מכן מקדים את הביאורים על פי הקבלה מספר הזוהר ומ"טעמי המצוות" מספר ליקוטי תורה של האר"י, ואז מבאר הכל באריכות, בדרך המאחדת נגלה עם נסתר.