דעת תורה בעניני המצב בארץ הקודש

 
31.00 ₪
מק"ט 4017


שיתוף:

הספר "דעת תורה" נכתב על ידי הרב שלום דובער וולפא.

הספר עוסק במשנת הרבי מלך המשיח אודות האיסור למסור שטחים לנכרים. הספר מבוסס על שיחות שאמר הרבי מאז מלחמת ששת הימים אודות חומר האיסור למסור שטחים לנכרים והסכנה לעתיד עם ישראל באם ימסרו שטחים.

הספר מחולק לחמישה עשר פרקים: ההגדרה ההלכתית של תקופתנו, ארץ ישראל לגבולותיה שייכת לעם ישראל, כח מעשיו הגיע לעמו, החזרת שטחים סכנת נפשות, קעמפ דייוויד - הסכמי כניעה, החזרת שטחים תקרב את המלחמה, מהי הדרך למניעת מלחמה, יישוב שטחי ארץ ישראל, המצב המבהיל בחברון וירושלים, איסור לא תחנם, ועוד.

הספר נכתב בהוראה ישירה של הרבי למחבר הרב שלום דובער וולפא בשנת תשל"ט במהלך הסכמי קעמפ דייויד. הרבי עצמו נהג לשלוח ספר זה לרבנים ואישי ציבור כדי שילמדו את שיטת ההלכה בנושאי ארץ ישראל. לחסידיו ושלוחיו ציווה הרבי ללמוד מתוך ספר זה כדי לדעת להשיב על טענות ומענות בנושאי ארץ ישראל.

המהדורה הראשונה של הספר יצאה לאור בקריית גת בשנת תש"מ. המהדורה השניה יצאה בשנת תשמ"ב, עם ריבוי הוספות, מילואים בנושאים שונים והתכתבות המחבר עם אישים שונים בעקבות הספר.

הספר, במהדורתו השניה, מכיל 281 עמודים.

כחלק ב' של הספר, הוציא הרב וולפא את הספר "שלום שלום ואין שלום", שעיקרו תיעוד מאורעות המאבק נגד הנסיגה מסיני. מהדורה נוספת של ספר זה יצאה לאור בשנת תשע"א ע"י המטה להצלת העם והארץ.