דיני איטר

 
50.00 ₪
מק"ט 3995


שיתוף:

ספר דיני איטר, כולל פסקי דינים בהלכות השכיחות הנצרכות לכל איטר יד, על פי פסקי רבותינו נשיאי חב"ד.

השוני ההלכתי בין ימני לאיטר בא לידי ביטוי מעשי בעשרות דוגמהות בחיי היום יום: השמאלי נוטל ידיים ומתלבש באופן שונה מכפי שעושה זאת הימני; האיטרת מדליקה נרות שבת קודש בשונה מחברתה הימנית; וכן בענידת הטבעת תחת החופה יש להלכה מה לומר לחתן ולכלה האיטרים.

הספר 'דיני איטר' כתוב בסגנון קולח וקליט של הלכות פסוקות, ומופנה לאנשים, נשים וטף. ובשולי הגליון מופיעות הערות עם מקורות וטעמי ההלכות.

בפתח הספר מופיעות הסכמותיהם של הרב יצחק יהודה ירוסלבסקי, הרב מנחם מענדל גלוכובסקי המביעים את שמחתם על הוצאת ספר זה לאור ואת גודל התועלת שיש בו לאיטרי יד מאנ"ש, שיידעו את המעשה אשר יעשון לפי דעת רבותינו נשיאינו, וכן מברכים את המחברים - הרב יהודה ליב נחמנסון ואחיו הרב יואל יאיר נחמנסון - על שהשכילו לברר וללבן נושא חשוב זה.

הספר מכיל 330 עמודים.