ברכנו אבינו כולנו כאחד

אזל מהמלאי
 
21.00 ₪
מק"ט 3806


שיתוף:

הספר מגיש לראשונה את מכלול גישתו של הרבי בכל התחומים הנוגעים לאחדות החסידים ואחדות השלוחים.

על מלאכת עריכת הספר הופקד הרב זושא וולף מכפר חב"ד, שזכה לערוך ולהוציא מתחת ידיו שורה ארוכה של ספרים מתורת הרבי.

הספר החדש כולל מאתיים עמודים, והוא מגיש את תורת וגישת הרבי בנושא האחדות בשבעה שערים: שער ראשון: אחדות החסידים – כתבי יד קודש, הכולל שלושים כתבי יד מהרבי בעניינה של אהבת ישראל ואהבת החסידים; שער שני: אחדות החסידים – שיחות קודש; שער שלישי: אחדות החסידים – אגרות קודש; שער רביעי: אחדות השלוחים – שיחות קודש; שער חמישי: אחדות בעבודת השליחות – שיחות קודש; שער שישי: אחדות בעבודת השליחות – הוראות והדרכות; שער שביעי: אחדות החסידים – יומנים וסיפורים. כל 'שער' מופיע עם מבוא מפורט הסוקר ומסכם את התוכן הכללי של דברי הרבי המובאים באותו נושא.

השער השישי בספר הנו שער מיוחד ורב ערך, והוא מקיף כמאה-ושבעים הוראות והדרכות יסודיות מהרבי בשורה ארוכה של נושאים הקשורים לאחדות הנדרשת בפעילות השלוחים והשליחות, ובעבודת הפצת המעיינות חוצה. בין הנושאים הנסקרים בשער זה: עבודת השליחות - בסדר ובאחריות; התדברות ושיתוף פעולה בין הפעילים; שיתוף פעולה וסיוע למוסדות אחרים; הפתרון לחילוקי דעות בין מוסדות; הפתרון לחילוקי דעות בין השלוחים ועוד שורה ארוכה של נושאים הנוגעים לפתרון חילוקי דעות בין השלוחים, ולאחדות הנדרשת בפעילות.