בני הצמח צדק

 
52.00 ₪
מק"ט 4287


שיתוף:

שבעה בנים היו לאדמו"ר הצמח צדקה מליובאוויטש נ"ע, שבעה נרות שהאירו אל מול פני המנורה הטהורה. לאחר התסלקותו, המשיך בנו הצעיר כ"ק אדמו"ר מהר"ש נ"ע את ההנהגה בליובאוויטש, ובה בעת רוב אחיו נהגו גם הם באדמו"רות והנהיגו קהילות בקאפוסט, ליאדי, ניעז'ין ואוורוטש.

בספר זה פותח המחבר, הרב עמרם בלוי, צוהר לדברי ימי חייהם של חמישה מבני רבינו הצמח צדק ושישה מנכדיו, שיטתם בלימוד החסידות ועבודת ה' בדרכה.

בספר מובאים גם מאמרי חסידות מבניו ונכדיו של כ"ק אדמו"ר הצמח צדק, חלקם נדפסים לראשונה מכתב-יד.