אשת חיל, דברי ומכתבי רבותינו נשיאינו לנשי ובנות ישראל

 
52.00 ₪
מק"ט 4677


שיתוף:

הספר "אשת חיל" מיוסד על קובץ לנשים ובנות שהכין הרבי בשנת תרח"צ, על פי בקשתו של האדמו"ר הריי"צ. לספר נוספו אגרות ושיחות רבות שנאמרו ונכתבו ע"י הרבי הריי"צ, כאשר בחלקם סיפורים שעברו במשפחת בית הרב מדוד לדור. כל פרק מפרקי הספר מתחיל בסיפורים, בהמשך – שיחות, ולאחר-מכן אגרות קודש.

פרקי הספר כוללים את רוב המצוות המיוחדות לנשים, תוך שימת דגש על הדברים אותם הדגישו רבותינו נשיאינו בדבריהם ואגרותיהם לנשי ובנות ישראל.

מדור לדור שקדו נשיאי תורת החסידות על חינוך הבנות לתורה ויראת שמים טהורה, ומדור לדור נהגו ללמד יותר את הבנות, אך כל הלומד את דברי הרבי בקשר לנשי ובנות ישראל, יראה שיחס זה והדגשה זו במעלת נשי ובנות ישראל הינו מיוחד. הרבי מדגיש את מעלתן באופן נפלא, בבחינת "ואת עלית על כולנה".

ראשי התיבות שהיו במקור פוענחו. כאשר מופיעים משפט או מילה באידיש, מופיע לידם תרגומם בסוגריים מרובעים. גם מושג שאינו ברור דיו, הובהר בסוגריים מרובעיים.

בעריכת הרב זאב ריטרמן.