אור תורה לרב המגיד

 
72.00 ₪
מק"ט 4488


שיתוף:

ספר יסוד הכולל את תורתו ואמריו של תלמידו וממשיך דרכו של הבעש"ט, רבי דובער 'המגיד' ממזריטש לפי סדר פרשיות התורה, התנ"ך ואגדות הש"ס.

מהדורה חדשה ומפוארת, עם הערות וציונים, הוספות ומפתחות.

רבי דובער, 'המגיד' ממזריטש, הנהיג את תנועת החסידות לאחר הסתלקות הבעל שם טוב הקדוש, החל משנת תקכ"א. הוא נסתלק ביום י"ט כסלו תשל"ב, ומנוחתו כבוד באניפולי. בימיו פרשה החסידות כנפיה בקהילות רבות ברוסיה הלבנה, בליטא ופולין.

בשונה מהבעש"ט שהיה מרבה בנסיעות ממקום למקום, תלמידו הגדול ישב במזריטש ואליו התקבצו תלמידיו הגדולים, בני החבורה הקדושה. בעל הגיון ישר היה רבינו וגדול בגמרא ובהלכה מעודו, וכאשר התקרב אל רבו הבעש"ט החל לעסוק בדברים שהם כבשונו של עולם – בפנימיות התורה. דברי תורתו ביסודות החסידות ובקבלה היו נאמרים בלשון קצרה ועמוקה, וכאשר גילה סודות אלו בפני תלמידיו, היו יוצאים מכליהם מרוב התפעלות עד שלא היו יכולים להכיל את האור הרב.

המגיד לא כתב את דברי תורתו, ולאחר הסתלקותו לקטו תלמידיו שומעי לקחו את אמרותיו הקדושות ועשו ספרים הרבה. ספר 'אור תורה', שנדפס לראשונה בקארעץ בשנת תקס"ד, כולל את רוב תוכנם של הספרים האחרים מתורת המגיד, עליהם נוספו ביאורים חדשים רבים, והוא נסוב על סדר פסוקי התורה והתנ"ך, וכן כולל דרושים רבים על סדר אגדות הש"ס.

במהדורת 'אור תורה השלם' החדשה והמפוארת בהוצאת קה"ת, נסדרו תורות אלו באותיות מאירות עיניים, בשולי הגיליון באו שינויי נוסח והשוואות למקורות אחרים בכתבי תלמידי המגיד. בסופו באו מראי-מקומות וציונים רבים לדברי חז"ל ולספרי החסידות, לצד מפתח עניינים מפורט.