אוצר מרשימות הרבי הריי"ץ

 
47.00 ₪
מק"ט 4283


שיתוף:

לצד מאמרי חסידות כתב האדמו"ר רשימות רבות, שהן אוצר בלום של היסטוריה יהודית וחסידית. הרבי כתב את רשימותיו על-פי הדברים ששמע מאבותיו ומזקני החסידים. הרבי היה מספר אמן, שכתב את רשימותיו על־ פי הדברים ששמע מאבותיו ומזקני החסידים שביניהם גדל.

רשימותיו מושכות את הלב ומציירות את העולם החסידי ואת דמויותיו כאילו הם עומדים מול עיני הקורא. מתוך הדברים אפשר לחוש ולחוות מהי חסידות ומהן דרכיה. הקורא את הרשימות האלה חש שהן מדברות היישר אל נשמתו, ומעוררות בליבו ערגה וגעגועים אל עולם קסום של תורה, חסידות, יראת שמים, אמונה תמה, מידות טובות ואהבת ישראל.

הספר מאגד את מבחר רשימותיו של רבינו, חלקן עוסקות בכבשונה של חסידות ובבירור מהות תורת חסידות חב"ד ודרכה; אחרות מתארות את דברי ימיהם של אדמו"רי חב"ד ופועלם, את ההווי הקהילתי של יהודי רוסיה- הלבנה וליטא. פרקים מיוחדים הוקדשו לתיאור דמותם של חסידים קדמונים ולזיכרונות ילדות של רבינו.

מהדורה זו מגישה את הרשימות הנדירות הללו לראשונה בפורמט נעים לקריאה, בהתאמה לשונית לקורא בן ימינו, יחד עם ביאורי מילים והסברים על אישים ומושגים המוזכרים