אוצר מנהגי חב"ד על חודשים אלול-תשרי

 
55.00 ₪
מק"ט 1154-1


שיתוף:

אוצר מנהגי חב"ד הינם שני כרכים המלקטים את מנהגי חב"ד ממקורות רבים ובראשם ספר המנהגים.

חלקו הראשון הינו על חודשים אלול ותשרי ויצא לאור בשנת תשנ"ה והחלק השני הינו על החודשים ניסן, אייר וסיון ויצא לאור בשנת תשס"ט.

הספר נערך על ידי הרב יהושע מונדשיין, ויצא לאור על ידי היכל מנחם.

בהקדמה לספר כותב העורך:

"טיבו של ספר זה מעיד עליו, שלא נועד לקבוע מסמרות בפסקי הלכות ומנהגות, אלא לכנס ולאצור בתוכו את מנהגי רבותינו הקדושים וחסידיהם לדורותיהם, גם בדברים שנשתנו ממקום למקום ומזמן לזמן. מאותה סיבה הובאו גם שמועות סותרות, ולא עלינו המלאכה להכריע ביניהם. רק במקרים שטעותו של אחד המקורות מוכחת, הערתי על כך ב"דרך אפשר". ההנהגה בפועל חייבת כמובן להיות בהתאם למנהג שנקבע כהוראה לרבים ולדורות ב"ספר המנהגים"".

לבד מליקוט מנהגי חב"ד, משווה הספר את מנהגי חב"ד למנהגי חסידויות אחרות.