אהלי ליובאוויטש - מאסף לדברי ימי חב"ד נשיאיה וחסידיה

 
50.00 ₪
מק"ט 4298


שיתוף:

הספר אהלי ליובאוויטש חלק ראשון כולל ארבעה שערים:

שער ראשון ובו 'מגילת חייו של הרב מלאדי' שנכתבה על ידי הרבנית שטערנא שרה, אשת כ"ק אדמו"ר הרש"ב ונכדתו של כ"ק אדמו"ר הצמח צדק, המתעדת את קורות חייו של כ"ק אדמו"ר הזקן.

שער שהוא הוא ילקוט סיפורים ומעשיות אודות רבותינו הק' אדמו"רי חב"ד, מתוך ספרים וחוברות שאינם מצויים אצל הרבי.

שער שלישי הוא קונטרס אודות רבותינו נשיאינו והתרת עגונות

שער רביעי הוא מאסף של מעשיות וסיפורים שנכתבו על ידי הרב חיים אשכנזי ע"ה, מאשר שמע מפי הרב חיים שאול ברוק ע"ה וגם סיפורים מפי חסידים נוספים.