אהבת ישראל במשנת הרבי הריי"צ

 
48.00 ₪
מק"ט 4567


שיתוף:

הספר אהבת ישראל במשנת הרבי הריי"צ עוסק ב"שנאת חינם ודרכי מניעתה".

על פי המבואר בחסידות, שנאת חינם אינה סתם מידה מגונה, אלא היא נחשבת למקור כל המידות הרעות. במאמר החסידות שכתבו הרבי הריי"צ אין הוא מתאר את גודל העונש המגיע לאלו שניחונו במידה זו, כמקובל בספרי המוסר, אלא הוא מציג ניתוח נפלא, המתאר בהרחבה את ההשלכות השליליות הרבות והמגוונות המסתעפות משנאה זו. במקביל, הוא אף מדריך את הלומד להתחקות פנימית ויסודית אחר גורמי השנאה, הן אלו החבויים בעמקי הנפש והן אלו הנמצאים בכללות העולם, שרק עם גילוים וביעורם ניתן להרפא ממחלה איומה זו.

מאמרו זה של הרבי הריי"צ המובא בספר, מצטרף לסדרת מאמרי "החלצו" שנאמרו על ידי אדמו"רי חב"ד, שנועדו להלחם בתופעה המכוערת של שנאת החינם. ועם הבאור הרחב והסגנון הקליל בספר, מתאפשר לטעום מ"משנה" מענינת זו.

בעריכת הרב יקותיאל גרין ע"ה.