אגרות קודש - אדמו"ר הצמח צדק

 
52.00 ₪
מק"ט 3001


שיתוף:

הספר אגרות קודש אדמו"ר הצמח צדק כולל אגרות מאדמו"ר הצמח צדק, בענייני תורת החסידות, ענייני הכלל וענייני הפרט.

נערך על ידי הרב שלום דובער לוין.

חלק א' כולל ל"א אגרות מאדמו"ר הצמח צדק, יצא לאור בחודש אלול תש"מ ובמהדורה שנייה בשנת תשמ"ז בכרך אחד עם אגרות קודש אדמו"ר האמצעי ואגרות קודש אדמו"ר הזקן.

חלק ב' כולל י"ז אגרות מאדמו"ר הצמח צדק, יצא לאור בתשנ"ג בכרך אחד עם אגרות קודש אדמו"ר האמצעי חלק ב' ואגרות קודש אדמו"ר הזקן ח"ב.

בניסן תשע"ג יצא לאור אגרות קודש אדמו"ר הצמח צדק בכרך נפרד בפני עצמו עם הוספה של הרבה אגרות חדשות (בסך הכל כתשעים אגרות) בהוצאה חדשה ומתוקנת עם מבוא מפורט על תוכן האגרות, תצלומים של כל האגרות שהגיעו לידינו בכתב ידו הק', מכתבי בניו ומכתבי ספק למי.