אבני חן, תולדות משפחת חן לדורותיה

 
65.00 ₪
מק"ט 4685


שיתוף:
אבני חן - תולדות משפחת חן לדורותיה. הספר מכיל 640 עמודים, ובו תולדות משפחת חן החב"דית עם דגש מיוחד על סיפורים והוראות מרבותינו נשיאינו. בספר משולבים סיפורים וזכרונות לצד מאות תמונות, אגרות קודש, מסמכים וקטעי עיתונות, אשר רבים מהם מתפרסמים לראשונה, ושופכים אור חדש על פרשיות חב"דיות ידועות וגם עלומות.

הספר יוצא לאור ביוזמת צאצא משפחת חן – הרב אליעזר ליין, אשר ערך את החיבור ההיסטורי הייחודי, יחד עם הסופר הרב שניאור זלמן ברגר.

חביבות מיוחדת הראו רבותינו נשיאי חב"ד לבני משפחת חן ופעמים רבות סיפרו בפומבי אודות הרבנים הגאונים בני המשפחה. אדמו"ר הריי"צ אף הורה במפורש לאחד מחשובי החסידים, הרב דוד מאיר רבינוביץ, לכתוב זכרונות מחסידים בדור הקודם, עם דגש מיוחד על הרבנים הגאונים הרב פרץ חן ובנו הרב דוד צבי חן (הרד"צ). הרב רבינוביץ העלה על הכתב את זיכרונותיו המרתקים, ובמשך השנים בני המשפחה ואחרים עמלו על העלאת זכרונות מראשי המשפחה, חסידים שהיו עמודי תווך בחסידות חב"ד ומהם המקורבים ביותר לרבותינו נשיאינו.

לאחר עבודה רבה נאספו יחד כל החומרים הללו וכן אותרו כתבים ומסמכים נוספים שהיו גנוזים בספריות וארכיונים ונוצר ספר זה המקיף את תולדות משפחת חן החב"דית לענפיה וצאצאיה, עם דגש מיוחד על אישים בחסידות חב"ד כמו רבנים ומשפיעים. הספר עתיר גילויים, ומוסיף חומר רב על פרשיות חב"דיות ידועות וגם עלומות ומובאים בו מגוון רחב של סיפורים, אגרות קודש והוראות מרבותינו נשיאינו.

לכך נוסף תיאור מפורט על שורשי המשפחה, הנעוצים במשפחות רישי גלותא ונשיאי יהדות ספרד – משפחות שאלתיאל-גראסיאן-חן, מהם אשר היו פוסקים ידועים הנמנים על 'הראשונים' ו'האחרונים'. וכך הספר פותח צוהר מרתק, לחסידי חב"ד אשר כל השנים שאפו לדעת מה פשר התואר "רבנו שבבבל", אשר הוזכר על ידי הרבי בשיחה הידועה אודות "בית רבנו שבבבל". הספר נפתח בתיאור סיפורי אודות רישי גלותא, נשיאי ספרד והחיבור למשפחת חן, ולמעמיקים התווסף נספח מחקרי מיוחד ובו סקירה מקיפה ומעמיקה אודות רישי גלותא ונשיאי גלות ספרד.