הרבי מדבר לילדים - 2 כרכים

 
76.00 ₪
מק"ט 4846


שיתוף:

מאז הקמת "צבאות השם" הקדיש הרבי מלך המשיח שעות רבות לשיחה ישירה ובלתי-אמצעית עם החיילים והחיילות, בבית הכנסת ובית המדרש ב-770 בית משיח. בכינוסים המיוחדים - "ראלי" בימי חג ומועד ו"פאראד" בל"ג בעומר - הרבי הדגיש את המושג "פקודת יום", לאמר: בכל פרשה ובכל חג ומועד ישנה פקודה מיוחדת הכתובה ב"ספר הפקודות" – התורה הקדושה, והיא מיועדת ללימוד וביצוע על ידי החיילים והחיילות. (אודות הכינוסים ומעלת השיחות המיוחדות הללו - ראו בהרחבה במבוא לספר שיחות קודש - צבאות השם ח"א).

משיחות אלה, לוקטו ועובדו שיחות קצרות לכל שבת, למען יוכלו החיילים והחיילות ללמוד בכל שבוע את "פקודת היום" המיוחדת לאותו שבוע וידעו כיצד לנהוג.

השיחות בספר עובדו ושוכתבו במיוחד עבור חיילי וחיילות צבאות השם, בשפה קולחת וקלילה המתאימה לגילם כאשר מאידך השתדלנו להיצמד ככל שניתן ללשון המיוחדת של הרבי.

דגש מיוחד ניתן לאורך ממוצע של הרעיון השבועי, למען יוכלו החייל או החיילת לחזור על השיחה בסעודת שבת קודש בפני בני המשפחה והמסובים, כדבר-תורה לפרשת השבוע הנאמר דווקא עבור חיילי וחיילות צבאות השם, וכך 'לחיות' עם התוכן של צבאות השם במשך השנה כולה.

לא בכל שבוע נשא הרבי מלך המשיח שיחה לילדים, אולם, זכינו כי על כל פרשה, ועל כל פנים על פסוק אחד, כמה פסוקים או תוכן מסוים השייך לפרשה, קיימת בפועל שיחה אחת או יותר, מתוך דברי הרבי בכינוסי "צבאות השם", בימי חול המועד פסח וסוכות, חנוכה, ל"ג בעומר, חודש אלול, ועוד. בסיום כל רעיון הובא המקור לשיחה וליתר הרחבה ניתן לעיין בה.

חלק א' - בראשית, שמות
חלק ב' - ויקרא, במדבר, דברים