סט ספרי הבעש"ט והמגיד

חיסכון של 20.00 ₪
מחיר מקורי 140.00 ₪
 
מחיר מבצע 120.00 ₪
מק"ט 4598


שיתוף:

סט הכולל את שלושת ספרי הבעל שם טוב והמגיד ממזריטש: כתר שם טוב, צוואת הריב"ש ומגיד דבריו ליעקב.

שלושת הספרים הינם בגדר "חובה בכל בית חסידי", זאת על יסוד דבריו של האדמו"ר הריי"צ בחגיגת חג הגאולה י"ב-י"ג תמוז תש"ט:

"קשה לגלות, אבל אי אפשר להעלים, ובפרט מצד אהבת ישראל, אהבת חינם, וכפי שמקובל אצל חסידים, שאימרה מקובלת פועלת, לכן ברצוני לגלות זאת: הוד אאמו"ר הרה"ק היה מסתכל מידי פעם בשלושת הספרים: כתר שם טוב, אור תורה ותניא... הוא היה נוהג להסתכל בהם קודם יחידות ולפני שלושת התפילות, ולפני קריאת שמע שעל המטה. נחוץ ונכון הדבר, שיהיה לחסידים את שלושת הספרים ומטעמים ידועים, לא לכורכם בכרך אחד. ללמוד בהם כמה שירצה, אבל שיהיה ללמוד, כל יום, לכל הפחות בשבתות וימים טובים ובזמנים ידועים".

בתחילת הנשיאות של הרבי הוא ציטט כמה פעמים שיחה זו של הרבי הריי"צ, וכמו כן ביקש הרבי שכאשר נכנסים לדירה, דבר ראשון להכניס לדירה את שלושה ספרים אלו.