מסתר צפונותיך

אזל מהמלאי
 
50.00 ₪
מק"ט Mamash4076


שיתוף:

יצירת עומק חסידית ומיוחדת. ליקוט ערכים ייחודי מהמשך המאמרים המפורסם "בשעה שהקדימו" תער"ב של אדמו"ר הרש"ב.

הספר מלקט ערכים שלמים בענייני גאולה ומשיח מתוך מאמריו של הרבי הרש"ב, כאשר בהקדמה לכל ערך, הובא קטע מתוך ה"דבר מלכות", שיחות מהשנים תנש"א-נ"ב הרוויות בענייני משיח וגאולה. בסיומו של כל ערך הובאו ממאמרי כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א, המבארים ומרחיבים את הערך המובא מהמשך ע"ב.

ליקוט ועריכה: הרב משה קורנוויץ

300 עמודים