חשיבה גאולתית

אזל מהמלאי
 
42.00 ₪
מק"ט 3590


שיתוף:

להאיר את החיים. הספר שייתן לכם כלים מעשיים לשנות כיוון ולהתחיל להכניס את הגאולה בפועל לחיי השגרה!

מאת המשפיע הרב זלמן נוטיק ע"ה.

נמצאים אנו בתקופה מיוחדת, שהרבי מה"מ שליט"א הצביע עליה כעל תקופה חדשה, תקופת ימות המשיח. תקופה חדשה זו, המבשרת את תחילת פעולותיו של מלך המשיח בעולם – לאחר התגלות מציאותו – מאופיינת בניסים רבים ובהתחלת קיומם של יעודים גאולתיים רבים, שנאמרו ע"י הנביאים אודות עידן גאולת עם ישראל.

הגילוי האלוקי העצום שפרץ לעולם לפני קרוב ל-3 עשורים, בהתגלות מציאותו של מלך המשיח והתחלת פעולותיו בשנת ה'תש"נ, חולל שינויים מרחיקי לכת בחיי רוב רובם של אוכלוסיית העולם;

המלחמה הקרה ומאזן האימה בין הגוש המזרחי לגוש המערבי – כבר מזמן מאחורינו, ותקציבי עתק שהושקעו בעבר בהתחמשות צבאות בטילים בליסטיים – מופנים יותר ויותר לרווחה, תרופות ועזרה למדינות מעוטות יכולת.

כתוצאה מהפניית אותם תקציבי ענק למדינות נחשלות, זינקה תוחלת החיים במדינות העולם השלישי באחוזים רבים, והפער בין מדינות מתועשות בעולם המערבי לבין אותם מדינות עניות – הצטמצם. במידה לא מועטה, תרמה לכך גם טכנולוגיית התקשורת החדשנית, שהפכה את העולם כולו לכפר גלובלי קטן, בו כולם יודעים על כולם וכולם עוזרים לכולם.

מול עינינו רוקם עור וגידים החזון הנבואי: "וכתתו חרבותם לאיתים וחניתותיהם למזמרות, לא ישא גוי אל גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה" (ישעיהו ב, ד).

לאידך, תובנות חשיבה חדשות שוטפות את האנושות וגורמות למנהיגים להבין – שתפקידם האמיתי של המדינות החזקות הוא דווקא לעזור למדינות החלשות להתפתח ולצמוח, וכי כל הטבה כלכלית באותן מדינות חלשות – לא זו בלבד שלא תפגע, אלא אדרבה – תחזק כלכלית את אותן המדינות החזקות.

ההנהגה האלוקית, הניסית והמופלאה של ימות המשיח, הציבה גם אתגרים חדשים לאנושות בכלל, ובפרט לעם ישראל, המהווה את הנציגות האלוקית בעוה"ז. אתגרי עם ישראל בגלות, אינם האתגרים של זמן הגאולה ומאפייניה שונים מן הקצה אל הקצה. למעשה, כל פרט ופרט מן החיים, מחייב בזמן הגאולה שינוי בגישה שלנו כלפיו. הן ברמת החשיבות, והן ברמת הביצוע.

מטבע הדברים, מתקשה האנושות לצאת מהקיבעון המחשבתי שהשתרש במשך אלפי שנות גלות, לא קל להתחיל לחשוב ולראות דברים ברמה גאולתית. למעשה, נוצר פער מהותי בין מציאות ההווה – המציאות האמיתית והגאולתית, לבין ההבטה שלנו על החיים והמאורעות היום־יומיים – שנתפסים אצלנו בחשיבה ותחושה גלותית, מציאות כזו שגורמת לנו לפספס את השמחה וההנאה, ההרחבה והשפע, השלום והאחווה – מהמציאות הגאולתית בה אנו שרויים.

מבלי משים, סביבנו שוררת מציאות גאולתית – ובתוכנו, גלות פנימית…

משל למה הדבר דומה; לאדם שיצא ממלחמה איומה, וגם כאשר הוא מגיע למדינת רווחה – בתחושותיו, רגשותיו ומחשבותיו, הוא עודנו בימי המלחמה האיומה. אותו אדם אומלל, שלא מתחבר למציאות ההווה – סובל לחינם. זוהי פחות או יותר המציאות, בו נמצאים כולנו ללא יוצא מן הכלל; חיים בתקופת גאולה, אבל הראש נשאר בגלות. לא הצלחנו לפרוץ את גבולות הקיבעון המחשבתי שלנו, ועודנו שרויים 'בתוך הקופסא', קופסא שחורה, גלותית וחלודה, בת אלפי שנים.

במצב כזה זקוקים ל"פסיכולוג" אלוקי, הלא הוא הרבי מלך המשיח, שבמשך כל שנות נשיאותו – ובעיקר החל משנת תשמ"ח בה הכריז שנכנסנו לתקופה חדשה – מאמן את כל האנושות לחשיבה חדשה ולאימוץ גישה גאולתית, ממגננה למתקפה, מהסתגרות להשפעה, ומדמיון – למציאות!

וכלה"ק בשיחת ש"פ פנחס תנש"א: "בעמדנו קרוב ממש לפני הגאולה – צריך כאו"א מישראל להתרגל לגאולה ולהציב את עצמו במצב ורגש של גאולה, ע"י הפיכת יומו הפרטי ל"יום גאולה (פרטית)".

בשיחותיו הרבות במשך אותן שנים, משנה הרבי את כל הגישה והחשיבה של האנושות כיצד עלינו לחיות נכון וכיצד עלינו להתמודד עם האתגר החשוב ביותר בהיסטוריה, וכיצד – על משקל דבריו הקדושים לרב מרדכי אליהו זצ"ל בשנת תשנ"ב – לעבור את מפתן הדלת של הגאולה, לסחוב את הגאולה אל החיים שלנו, ולמעשה – להשליך את החשיבה הגלותית אל פח האשפה של ההיסטוריה.

ספר זה שלפניכם, "חשיבה גאולתית – מדריך מעשי לימות המשיח", מלקט מתוך השיחות של הרבי מלך המשיח שליט"א ובמיוחד של השנים האחרונות, את אותם תובנות חשיבה גאולתיות, והופך אותן לחשיבה חדשה ולדרך חיים סלולה ובטוחה, בה צועד הקורא בתקופה חדשה, רבת הוד זו.

בתפילה ובתקווה שספר זה יהווה נדבך חשוב בשינוי התודעתי שעל כולנו לעבור, ולקיום הוראת מלך המשיח 'להכין את עצמנו ואת כל העולם סביבנו לקבלת פני משיח צדקנו', תיכף ומיד ממש.

ביקורות הגולשים

מבוסס על 1 ביקורת כתיבת ביקורת